Dekking en vergoeding

WA bromfietsverzekering

De WA verzekering is de basis van de verzekering en is een verplichte verzekeringsvorm voor, in dit geval, een bromfietsverzekering. De WA dekking is een wettelijk verplichte verzekeringsvorm en dekt de schade die met de bromfiets wordt toegebracht aan anderen, hetzij door spullen die op de bromfiets worden vervoerd of hiervan af gevallen zijn.


Bromfietsverzekering WA+ (Beperkt casco)

Deze beperkte cascoverzekering biedt, wanneer gezocht wordt naar een uitgebreidere dekking, onder andere ook dekking tegen diefstal van de bromfiets. Deze (wettelijke aansprakelijkheid plus) vergoedt niet alleen de schade die je aan anderen veroorzaakt (WA), maar ook de schade aan je eigen bromfiets door bijvoorbeeld brand, ontploffing of kortsluiting en allerlei schade aan de bromfiets die wordt veroorzaakt door de natuur, zoals storm, bliksem, overstroming e.d. en een botsing met loslopende dieren. Gevolgschade is weer niet verzekerd, zoals het botsen tegen een boom, na een botsing met een dier.


Wanneer reparatie mogelijk is zullen de reparatiekosten worden vergoed en wanneer de bromfiets total loss is wordt de schade vergoed in overeenstemming met de vervangingswaarde. Accessoires zijn sowieso voor € 150 meeverzekerd, de rest aan eventuele duurdere accessoires dient te worden meeverzekerd. Helm en kleding zijn tegen vervangingswaarde voor maximaal € 200 meeverzekerd.


WA Casco, de verzekering exclusief diefstal

Deze WA cascoverzekering biedt wanneer gezocht wordt naar een uitgebreidere dekking alles wat bij beperkt casco (WA+) is verzekerd behalve schade of verlies aan de bromfiets door diefstal. Deze WA Cascoverzekering vergoedt niet alleen de schade die je aan anderen veroorzaakt (WA), maar ook de schade aan je eigen bromfiets door bijvoorbeeld brand, ontploffing of kortsluiting en allerlei schade aan de bromfiets die wordt veroorzaakt door de natuur, zoals storm, bliksem, overstroming e.d. en een botsing met loslopende dieren. Gevolgschade is weer niet verzekerd, zoals het botsen tegen een boom, na een botsing met een dier.


Wanneer reparatie mogelijk is zullen de reparatiekosten worden vergoed en wanneer de bromfiets total loss is wordt de schade vergoed in overeenstemming met de vervangingswaarde. Accessoires zijn sowieso voor € 150 meeverzekerd, de rest aan eventuele duurdere accessoires dient te worden meeverzekerd. Helm en kleding zijn tegen vervangingswaarde voor maximaal € 200 meeverzekerd.


Wa Volledig Casco oftewel de Allrisk bromfietsverzekering

Wa Casco geeft de meest complete verzekeringsdekking en wordt ook wel de All Risk verzekering genoemd. Deze verzekering biedt tevens dekking tegen schade die u oploopt aan uw eigen bromfiets, ook als gevolg van een aanrijding, maar ook als gevolg van vandalisme. Dit is de meest uitgebreide verzekering. Deze vergoedt niet alleen de schade die je aan anderen toebrengt (WA), maar ook vrijwel alle schade aan je eigen bromfiets inclusief diefstal.

Wanneer reparatie mogelijk is zullen de reparatiekosten worden vergoed en wanneer de bromfiets total loss is wordt de schade vergoed in overeenstemming met de vervangingswaarde. Accessoires zijn sowieso voor € 150 meeverzekerd, de rest aan eventuele duurdere accessoires dient te worden meeverzekerd. Helm en kleding zijn tegen vervangingswaarde voor maximaal € 200 meeverzekerd.

Eigen Risico

Met de WA+, de beperkt cascoverzekering, de WA Casco(excl. diefstal) en de WA (Volledig) CASCO, All risk verzekering geldt een eigen risico. Bij WA+ en bij All Risk geldt in geval van een eigen risico van € 160. Indien de schade is opgelopen in de 4 grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of in Utrecht dan is het Eigen Risico € 320. De schade wordt volledig vergoed wanneer de schade ontstaan is in een bewaakte stalling.


Het eigen risico wordt groter indien de bestuurder van het voertuig niet in dezelfde leeftijdscategorie valt als de verzekerde. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de zoon op de bromfiets rijdt, er schade ontstaat, en hij niet op de polis staat vermeldt.


De Ongevallenverzekering opzittenden

Deze ongevallenverzekering voor opzittenden is een aanvullende verzekering en biedt, in geval van overlijden als gevolg van een ongeval € 4538, of in geval van blijvende invaliditeit een bedrag van € 11345.


Schadevrije jaren

Overdraagbaarheid naar een auto-of een motorverzekering bij Unive

Het is aan te bevelen om het kind, wanneer er gezamenlijk gebruik van de bromfiets wordt gemaakt, in een dergelijk geval op te geven als bestuurder van de bromfiets, zodat hij of zij voor zichzelf schadevrije jaren kan opbouwen om deze in de toekomst mee te nemen naar de auto-of motorverzekering. Ook schadevrije jaren die zijn opgebouwd in een auto-of motorverzekering kunnen andersom eveneens worden meegenomen naar de bromfietsverzekering.