Rondshoppen is de moeite waard

Het komt zelden voor dat een berekende premie die door een vergelijkingssite wordt gepresenteerd goedkoper is dan een premie voor een  bromfietsverzekering die rechtstreeks bij de verzekeraar wordt aangeboden.


Wij geven u de exacte premiebedragen en U zorgt zelf met vaak een enkele muisklik voor het contact met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Dat kost u daadwerkelijk geen cent te veel!


Zoals te zien valt uit de premievergelijking die een willekeurige site, waar u geen cent teveel betaalt, presenteert, liggen hier de bedragen die voor de premies moeten worden opgehoest en die via dit soort organisaties kunnen worden afgesloten, nog al eens substantieel hoger.


Vraag naar bonus/malus regelingen

 Voor wat de diverse verzekeraars betreft is er over de bonus/malus weinig of geen informatie te vinden, zodat het verstandig is om hiernaar bij iedere verzekeraar te informeren voordat een verzekering wordt afgesloten.


Het loont soms zeker de moeite om even bij de verzekeraars te informeren naar de bonus/malus en de veranderingen hierin na een schade. Bij de ene verzekeraar wordt de verzekerde namelijk eerder, en soms tamelijk rigoureus, enkele treden teruggezet, hetgeen de premie voor het volgende jaar vaak behoorlijk doet stijgen.


Ook wanneer de premies van de verzekeraars voor dezelfde bromfietsverzekering op het eerste gezicht niet veel van elkaar verschillen, is het veelal aan te raden om even door te borduren op de behandeling van eventuele toekomstige schades en de terugval op de bonus/malus ladder, hetgeen mogelijk belangrijke informatie voor de vaststelling van het premiebedrag voor het volgend jaar.


Voor ouderen is een dure maatschappij soms goedkoper


Hoewel het bij de verzekeraar ASR voor de jeugdige bromfietschauffeurs slecht bromfietsverzekeringen afsluiten is, wordt deze zelfde verzekeraar voor de wat oudere verzekerde een betere optie en gaan de met de toenemende leeftijd corresponderende tarieven aantrekkelijker gedaantes aannemen, zodat het in bepaalde gevallen voordeliger zal worden om juist bij de ASR een bromfietsverzekering af te sluiten. Wanneer twee verzekeraars worden vergeleken zal een dertigjarige verzekerde bij de ASR een All Risk verzekering af kunnen sluiten voor een bedrag van € 280 waarvoor dan bij de ENRA een bedrag moet worden neergelegd van € 550. Dit levert sowieso een verschil op van meer dan € 270 in het voordeel van de ASR.


Bromfiets met versnellingen of automaat


De omschrijving van een bromfiets met versnellingen of automaat maakt bij sommige verzekeraars een enorm verschil in de te betalen premie. Andere verzekeraars daarentegen maken weer geen enkel onderscheid tussen een bromfietsverzekering voor een bromfiets met, of een bromfiets zonder versnellingen en hanteren dezelfde premie voor beide types. Waar dit voorkomt wordt deze splitsing door ons duidelijk in de vergelijkingstabel vermeld en weergegeven.

Voor een jaarpremie WA (geboortejaar 1980) scheelt dat bijvoorbeeld al ruim € 25 , wat de versneller 25% duurder maakt in de premie ten opzichte van de automaat: € 100 of € 126. Voor de WA+ (categorie geboortejaar 1995) geldt bijvoorbeeld ergens een prijsverschil in de te betalen premie van ruim €100 op een bedrag van € 600.