Premies WA bromfietsverzekeringen 2012

Voor het vergelijken van de premies van de verschillende verzekeringsmaatschappijen voor de WA verzekering voor bromfietsjes gaan we uit van het volgende:

  •  De te betalen premie wordt vergeleken op basis van een bromfiets van 1500 euro.
  • Bij de bovenstaande tabelvergelijking wordt niet uitgegaan van de regio die de gunstigste premie oplevert, maar wordt de regio die het beste vergelijkbaar is met de regio-indeling van de rest van de desbetreffende verzekeraars, automatisch geselecteerd, door de verzekeringen met elkaar te vergelijken op basis van een en dezelfde postcode.
  • De daadwerkelijke premiebedragen worden uiteindelijk vastgesteld aan de hand van de postcode en de regio waarin de verzekerde daadwerkelijk woont!
  • Belangrijke variabelen bij de vaststelling van de premie zijn leeftijd van de hoofdbestuurder en het type bromfiets, automaat of een bromfiets met versnellingen. Voor beide variabelen zijn aparte kolommen aangemaakt.

* Deze premie is voor een verzekering zonder opzittendenverzekering

** Deze premie geldt voor een verzekerde vanaf 18 jaar i.p.v. 16 jaar

*** Eerst vanaf 18 jaar een opzittendenverzekering mogelijk, dus hier is deze verzekering niet inbegrepen