WA bromfietsverzekering

De WA verzekering is de basisverzekering en is een verplichte verzekeringsvorm voor, in dit geval, een bromfietsverzekering. De WA verzekering geeft dekking tegen de schade die de verzekerde toebrengt aan anderen. De verzekerde som is in geval van zaakschade 2,5 miljoen, en in geval van letselschade 6 miljoen.

WA + (diefstal)

Naast de WA verzekering, die dekking geeft tegen de schade die de verzekerde toebrengt aan anderen, vergoedt de WA+ (diefstal) de schade die het gevolg is van diefstal van de bromfiets. In het geval van totaalverlies zal deze verzekeraar voor iedere verstreken maand dat de afleveringsdatum van de bromfiets is verstreken 2% in mindering brengen op de catalogusprijs, totdat er 36 maanden zijn verstreken, waarna de dagwaarde zal worden vergoed. Deze diefstal is alleen dan verzekerd indien de bromfiets naast het gewone slot tevens voorzien is van een ART categorie 3 goedgekeurd slot. Zie hiervoor www.stichtingart.nl.

Eigen risico

Het eigen risico voor de WA+ bromfietsverzekering bedraagt in geval van schade als gevolg van diefstal 20% van de oorspronkelijke cataloguswaarde. Een extra eigen risico van € 250 wordt berekend in geval de desbetreffende bestuurder in een lagere leeftijdscategorie valt dan de hoofdbestuurder voor wie deze polis is afgegeven.

De Ongevallenverzekering opzittenden

Deze ongevallenverzekering voor opzittenden is een aanvullende verzekering en biedt, in geval van overlijden als gevolg van een ongeval, € 2500, of in geval van blijvende invaliditeit een maximaal bedrag van € 12500 bij geheel verlies of geheel functieverlies van diverse uiteenlopende organen of lichaamsdelen of vermogens als denk-spraak-gezichts of gehoorvermogens, een en ander uitgedrukt in uiteenlopende percentages van bovenstaand bedrag. Om een voorbeeld neer te zetten: De grote teen: 15%, de duim 25%, een been tot in het heupgewricht 75%, enzovoorts.