Dekking en vergoedingen

WA bromfietsverzekering

De WA verzekering is de basis van de verzekering en is een verplichte verzekeringsvorm voor, in dit geval, een bromfietsverzekering. De WA verzekering geeft dekking tegen de schade die de verzekerde toebrengt aan anderen. Ook afvallende lading die van de bromfiets valt en schade veroorzaakt wordt vergoed. De verzekerde som is in geval van zaakschade 2,5 miljoen, en in geval van letselschade, 5 miljoen.


WA+ (diefstal) / Volledig Casco.

Naast de WA verzekering, die dekking geeft tegen de schade die de verzekerde toebrengt aan anderen, vergoedt de WA+ (diefstal) de schade die het gevolg is van diefstal van de bromfiets en een aantal andere zaken die schade aan de bromfiets kunnen veroorzaken, zoals brand, ontploffing joyriding overstroming, omwaaien, relletjes etcetera.


In het geval van totaalverlies zal deze verzekeraar voor iedere verstreken maand dat de afleveringsdatum van de bromfiets is verstreken 1% in mindering brengen op de catalogusprijs, totdat er 36 maanden zijn verstreken, waarna voor iedere verstreken maand in de 37ste maand 1,5% van de nieuwwaarde zal worden berekend en af zal gaan. Indien het voor de verzekerde gunstiger is om de schade te bepalen aan de hand van de dagwaarde dan zal de verzekeraar deze waarde aan houden. Deze diefstal is alleen dan verzekerd indien de bromfiets naast het gewone slot tevens voorzien is van een ART categorie 3 goedgekeurd slot. Zie hiervoor  www.stichtingart.nl.


Eigen risico

Het eigen risico bedraagt in geval van schade als gevolg van diefstal of andere in de dekkinglijst vermelde schade 10% van het schadebedrag met een minimum van € 150 per schade. Een extra eigen risico van € 250 wordt berekend in geval de desbetreffende bestuurder jonger is dan aan de verzekeraar is opgegeven en hierdoor in een andere leeftijdschaal valt.

De Ongevallenverzekering opzittenden

Deze ongevallenverzekering voor opzittenden is een aanvullende verzekering en biedt, in geval van overlijden als gevolg van een ongeval maximaal € 5000, of in geval van blijvende invaliditeit een maximaal bedrag van € 30000 bij geheel verlies of geheel functieverlies van diverse uiteenlopende organen of lichaamsdelen of vermogens als denk-spraak-gezichts- of gehoorvermogens, een en ander uitgedrukt in uiteenlopende percentages van bovenstaand bedrag. Om een voorbeeld neer te zetten: De grote teen: 10%, de duim 25%, een been of een voet 70%, enzovoorts. Wanneer slechts een deel van het lichaamsdeel niet meer kan worden gebruikt zal de betaling ook gedeeltelijk zijn.