Enra – Bovemij bromfietsverzekering

Bovemij is een onderdeel van de verzekeringsgroep Bovemij, wat een onderdeel vormt van de brancheorganisatie die bekend staat onder de naam BOVAG. De Bovemij heeft haar consumentenverzekeringen ondergebracht bij verzekeraar de ENRA.

De Enra maakt geen onderscheid in de premie tussen schakelbrommers en automaten. Wat ook opvalt is dat de ongevallen opzittendenverzekering niet is opgenomen in de informatie en ook nergens wordt vermeld, zodat we er hier van uit moeten gaan dat hiervoor geen vergoedingen worden gegeven en derhalve ook geen premie wordt gevraagd.

Dekking en vergoedingen

WA bromfietsverzekering

De WA verzekering is de basis van de verzekering en is een verplichte verzekeringsvorm voor, in dit geval, een bromfietsverzekering. De WA dekking is een wettelijk verplichte verzekeringsvorm en dekt de schade die met de bromfiets wordt toegebracht aan anderen, hetzij door spullen die op de bromfiets worden vervoerd of hiervan af gevallen zijn. De WA verzekering geeft dekking tegen de schade die de verzekerde toebrengt aan anderen met het desbetreffende voertuig, evenals schade die wordt veroorzaakt aan anderen door van de bromfiets afvallende lading. De verzekerde som is in geval van zaakschade 2,5 miljoen, en in geval van letselschade 5,6 miljoen.

WA+ (Beperkt casco)

Deze beperkte cascoverzekering biedt wanneer gezocht wordt naar een uitgebreidere dekking onder andere ook dekking tegen diefstal van de bromfiets, verduistering, oplichting of joyriding. Deze (wettelijke aansprakelijkheid plus) vergoedt niet alleen de schade die je aan anderen veroorzaakt (WA), maar ook de schade aan je eigen bromfiets door bijvoorbeeld brand, ontploffing of kortsluiting en allerlei schade aan de bromfiets die wordt veroorzaakt door de natuur, zoals storm, bliksem, overstroming e.d. en een botsing met loslopende dieren. Gedurende het eerste verzekeringsjaar wordt het verzekerd bedrag vergoed, waarna er vanaf het tweede jaar jaarlijks 15% van het verzekerd bedrag wordt afgeschreven.

De natura dekking wordt bij diefstal en casco schades door de leverancier van de desbetreffende bromfiets uitgevoerd waarbij in het geval van totaalverlies, na hetzij een aanrijding of een diefstal van de bromfiets, een vervangende bromfiets zal worden geleverd.

Enra voldoet aan deze leverancier de nota tot maximaal het verzekerde bedrag, onder inhouding van het eigen risico en een eventuele van toepassing zijnde afschrijving. De eventuele verdere bijbetaling dient door de verzekerde aan de leverancier te worden aangevuld. Wanneer de schade niet wordt hersteld zal 50% van het schadebedrag onder aftrek van het eigen risico worden vergoed.

Wa Volledig Casco – Allrisk verzekering

Wa Casco geeft de meest complete verzekeringsdekking en wordt ook wel de All Risk verzekering genoemd. Deze verzekering biedt tevens dekking tegen schade die u oploopt aan uw eigen bromfiets, ook als gevolg van een aanrijding, maar ook als gevolg van vandalisme. Dit is de meest uitgebreide verzekering. Deze vergoedt niet alleen de schade die je aan anderen toebrengt (WA), maar ook vrijwel alle schade aan je eigen bromfiets inclusief diefstal.

Gedurende het eerste verzekeringsjaar wordt het verzekerd bedrag vergoed, waarna er vanaf het tweede jaar jaarlijks 15% van het verzekerd bedrag wordt afgeschreven. De natura dekking wordt bij diefstal en casco schades door de leverancier van de desbetreffende bromfiets uitgevoerd waarbij in het geval van totaalverlies, na hetzij een aanrijding of een diefstal van de bromfiets, een vervangende bromfiets zal worden geleverd.

Enra voldoet aan deze leverancier de nota tot maximaal het verzekerde bedrag, onder inhouding van het eigen risico en een eventuele van toepassing zijnde afschrijving. De eventuele verdere bijbetaling dient door de verzekerde aan de leverancier te worden aangevuld. Wanneer de schade niet wordt hersteld zal 50% van het schadebedrag onder aftrek van het eigen risico worden vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico bij de WA bromfietsverzekering is nul. Wanneer echter blijkt dat de leeftijd van de bestuurder niet overeen komt met de leeftijdscategorie waarop de premie is gebaseerd wordt er door de verzekeraar een eigen risico geheven van € 500 .

Het eigen risico bij de WA+ bromfietsverzekering is € 200. Wanneer echter blijkt dat de leeftijd van de bestuurder niet overeen komt met de leeftijdscategorie waarop de premie is gebaseerd wordt er door de verzekeraar een extra eigen risico geheven van € 500. Voorwaarde is

wel dat de bromfiets dient te zijn voorzien van een ART-goedgekeurd slot met 3 sterren.

Het eigen risico bij de allrisk bromfietsverzekering is ook € 200. Wanneer echter blijkt dat de leeftijd van de bestuurder niet overeen komt met de leeftijdscategorie waarop de premie is gebaseerd wordt er door de verzekeraar een extra eigen risico geheven van € 500. Voorwaarde is wel dat de bromfiets dient te zijn voorzien van een ART-goedgekeurd slot met 3 sterren.

De ongevallenverzekering opzittenden

Bij de meeste verzekeraars, maar niet bij de ENRA, kunnen nog aanvullende verzekeringen worden gesloten zoals een rechtsbijstandverzekering en een ongevallenopzittendenverzekering. Deze laatste aanvullende verzekering is veelal gesplitst in een premiebetaling ter tegemoetkoming van de gevolgen van gehele of gedeeltelijke invaliditeit en een premie voor de opbouw van een uitkering in geval van een eventueel overlijden. 

Schade aan de helm, hulpverlening en gratis verhaalservice

Voor wat voor dekking ook gekozen wordt bij de ENRA bromfietsverzekering, schade aan de valhelm is meeverzekerd tot een bedrag van € 70. Hiernaast geeft elke vorm van dekking ook nog eens gratis recht op hulpverlening, mocht er een ongeval of een diefstal hebben plaats gevonden buiten de woonplaats van verzekerde of de bestuurder. Ook verhaalservice bij personen-en zaakschade gedurende de loop van de verzekering zal door deskundigen op een schuldige derde na een verkeersongeval in Nederland, gratis worden uitgevoerd.