Centraal Beheer bromfietsverzekering

Voor Centraal Beheer kunnen we alleen de WA verzekering presenteren. De informatie over de meest uitgebreide vorm, de WA+ Casco verzekering is eventueel telefonisch te verkrijgen op nummer 055-5798000.

WA bromfietsverzekering

Centraal Beheer maakt, voor zover is te onderscheiden geen verschil tussen een versneller en een automaat, waarmee het onderscheid in de premie tussen schakelbrommers en automaten niet kan worden weergegeven voor deze verzekeraar, zodat alleen de automaat kan worden weergegeven. De premiebedragen zijn inclusief assurantiebelasting en er worden geen poliskosten berekend.


De WA verzekering van Centraal Beheer dekt de schade in geval van lichamelijk letsel toegebracht aanbieders een ander tot maximaal 5 miljoen euro per gebeurtenis en bij materiele schade geldt een maximale vergoeding van de helft van dit bedrag, namelijk 2,5 miljoen euro. Deze dekking die voortvloeit uit de WA verzekering heeft eveneens geldigheid in het buitenland en geldt tevens voor een persoon die met de toestemming van de verzekerde op het voertuig rijdt.


Het eigen risico bij de WA bromfietsverzekering is nul.

De ongevallenverzekering opzittenden

De ongevallen opzittendenverzekering is niet opgenomen in het premiebedrag en kan eventueel nog worden bijgesloten. De verzekerde bedragen zijn per zitplaats € 15000 bij overlijden en € 30000 bij blijvende invaliditeit.