Rondshoppen is de moeite waard

Het consumentenprogramma KASSA heeft begin dit voorjaar de bromfietsverzekering tegen het licht gehouden en kwam tot de zeer gerechtvaardigde conclusie dat goed rondkijken en vergelijken van premies zeer de moeite waard kan zijn. Was de ASR voor de jeugdige doelgroep lange tijd de goedkoopste verzekeraar, het kon bij de verzekeraar niet langer uit vanwege de vele claims waarvoor deze categorie verantwoordelijk was, zodat eind vorig jaar bij de verzekeraar ASR de tarieven voor de bromfietsverzekering drastisch werden opgeschroefd om hiermee de onervaren, 16 jarige, beginnende bromfietser te ontmoedigen.

ASR kwam er daarbij nogal bekaaid vanaf en bleek op basis van een All Risk verzekering voor een 16-jarige, wonend in Amsterdam, uit te komen op een jaarpremie van € 3376,30, hetgeen in vergelijking met een andere verzekeraar, in dit geval bijvoorbeeld de bromfietsverzekering van de ENRA met een premie van € 1014,45, een verschil in premie opleverde van maar liefst ruim € 2360,- in het voordeel van de ENRA.


Echter wanneer de risico’s voor ASR minder groot worden gaan ook de corresponderende tarieven aantrekkelijker gedaantes aannemen en wordt het in bepaalde gevallen voordeliger om juist bij de ASR een bromfietsverzekering af te sluiten. Wanneer dezelfde twee verzekeraars worden vergeleken zal een 30-jarige verzekerde bij de ASR een All Risk verzekering af kunnen sluiten voor een bedrag van € 280, waarvoor dan bij de ENRA een bedrag moet worden neergelegd van € 550. Dit levert sowieso een verschil op van meer dan € 270 in het voordeel van de ASR, maar op het moment dat er een schade wordt gemeld en geclaimd wordt het eveneens van belang om naar de premie te kijken voor het daarop volgende jaar! Met andere woorden wat is de terugval op de bonus/malus ladder na een schade? Bij de ASR is dan namelijk geen sprake van terugval, zodat in het eerstvolgende jaar precies dezelfde premie zal worden betaald, terwijl daarentegen de premie bij de ENRA met maar liefst meer dan € 350 zal zijn toegenomen, zodat de premie hier groeit naar meer dan € 900.


Is het hek, voor jeugdige starters met een All Risk verzekering, al van de dam, met een jaarpremie van € 3376,30, via vergelijkingssites wordt veelal ook meer premie betaald voor een dergelijke vergelijkservice dan op het allereerste gezicht kan en mag worden verwacht.

ASR WA bromfietsverzekering

De WA verzekering is de basis van de verzekering en is een verplichte verzekeringsvorm voor, in dit geval, een bromfietsverzekering. De WA dekking is een wettelijk verplichte verzekeringsvorm en dekt de schade die met de bromfiets wordt toegebracht aan anderen en aan hun spullen en tevens aan de schade die daar het gevolg van is, hetzij door spullen die op de bromfiets worden vervoerd of hiervan af gevallen zijn. De WA verzekering geeft dekking tegen de schade die de verzekerde toebrengt aan anderen met het desbetreffende voertuig, evenals schade die wordt veroorzaakt aan anderen door van de bromfiets afvallende lading. De verzekerde sommen liggen in geval van zaakschade op zo’n 2,5 miljoen, en in geval van letselschade meer dan het dubbele.

WA+ (Beperkt casco)

Deze beperkte cascoverzekering biedt wanneer gezocht wordt naar een uitgebreidere dekking onder andere ook dekking tegen diefstal van de bromfiets, verduistering, oplichting of joyriding. Deze (wettelijke aansprakelijkheid plus) vergoedt niet alleen de schade die je aan anderen veroorzaakt (WA), maar ook de schade aan je eigen bromfiets door bijvoorbeeld brand, ontploffing of kortsluiting en allerlei schade aan de bromfiets die wordt veroorzaakt door de natuur, zoals storm, bliksem, overstroming e.d. en een botsing met loslopende dieren.

De vergoeding van een bromfiets die nieuw is, dus wanneer deze rechtstreeks bij de dealer door de verzekerde is aangeschaft, omvat de eerste 24 maanden 100% van de nieuwwaarde en loopt de maand daarop al naar 64 % om in de 36ste maand op 47,5 % uit te komen. Dit schema is ook geldig in geval van diefstal van een bromfiets die nieuw is aangeschaft. In het geval de bromfiets tweedehands is gekocht wordt na diefstal gedurende de eerste 24 maanden de aankoopwaarde vergoed. Daarna geldt de dagwaarde. De aankoopwaarde dient te worden aangetoond. Eveneens geldt verzekering voor extra’s ter waarde van € 250. Voorwaarde is wel dat de bromfiets dient te zijn voorzien van een ART-goedgekeurd slot.

Wa Volledig Casco ook wel de Allrisk verzekering

Deze verzekering dekt schade die is ontstaan door vijwel alle mogelijke oorzaken. De eerste 24 maanden geldt voor nieuwe bromfietsen een prima nieuwwaarderegeling en voor tweedehands bromfietsen is er een zeer ruime aankoopregeling. Wa Casco geeft de meest complete verzekeringsdekking en wordt ook wel de All Risk verzekering genoemd. Deze verzekering biedt tevens dekking tegen schade die u oploopt aan uw eigen bromfiets, ook als gevolg van een aanrijding, maar ook als gevolg van vandalisme.

Dit is de meest uitgebreide verzekering. Deze vergoedt niet alleen de schade die je aan anderen toebrengt (WA), maar ook vrijwel alle schade aan je eigen bromfiets inclusief diefstal. Eveneens geldt verzekering voor extra’s ter waarde van € 250,- en heeft de verzekerde recht op hulpverlening bij diefstal of beschadigingen, te denken valt aan een vervangende bromfiets, en ook bij het uitvallen van de bestuurder door ziekte ongeval of overlijden, waarna hetzij de bromfiets of de verzekerde zal worden vervoerd.


Pechhulp is alleen dan meeverzekerd wanneer dit op het polisblad staat vermeld. Gedacht moet dan worden aan een mechanisch of elektronisch mankement. Ook een lekke band en een lege accu vallen hier onder. Schade door slecht onderhoud, een slechte staat of overbelasting wordt bij aanspraak op hulpverlening en pechhulp niet vergoed.


De vergoeding van een bromfiets die nieuw is, dus wanneer deze rechtstreeks bij de dealer door de verzekerde is aangeschaft, omvat de eerste 24 maanden 100% van de nieuwwaarde en loopt de maand daarop al naar 64 % om in de 36ste maand op 47,5 % uit te komen. Dit schema is ook geldig in geval van diefstal van een bromfiets die nieuw is aangeschaft. In het geval de bromfiets tweedehands is gekocht wordt na diefstal gedurende de eerste 24 maanden de aankoopwaarde vergoed. Daarna geldt de dagwaarde. De aankoopwaarde dient te worden aangetoond. Voorwaarde is wel dat de bromfiets dient te zijn voorzien van een ART-goedgekeurd slot.Gedurende het eerste verzekeringsjaar wordt het verzekerd bedrag vergoed, waarna er vanaf het tweede jaar jaarlijks 15% van het verzekerd bedrag wordt afgeschreven.


Eigen risico

Het eigen risico bij de WA bromfietsverzekering is nul. Het eigen risico bij de WA+ bromfietsverzekering staat, wanneer er sprake is van een eigen risico, vermeld op het polisblad. Indien er schade is ontstaan aan de bromfiets of deze is gestolen dan zal deze schade vergoed worden afhankelijk van de gebeurtenis. De verzekerde heeft in principe geen eigen risico, maar mocht deze voor een lagere premie opteren dan kan de verzekerde kiezen voor een eigen risico van € 100, € 150, € 250 of € 500. Dit eigen risico geldt per gebeurtenis. Voorwaarde is wel dat de bromfiets dient te zijn voorzien van een ART-goedgekeurd slot.


Het eigen risico bij de allrisk bromfietsverzekering staat, wanneer er sprake is van een eigen risico, vermeld op het polisblad. De verzekerde heeft in principe geen eigen risico, maar mocht deze voor een lagere premie opteren dan kan de verzekerde kiezen voor een eigen risico van € 100, € 150, € 250 of € 500. Dit eigen risico geldt per gebeurtenis. Indien er schade is ontstaan aan de bromfiets of deze is gestolen dan zal deze schade vergoed worden afhankelijk van de gebeurtenis. Voorwaarde is wel dat de bromfiets dient te zijn voorzien van een ART-goedgekeurd slot.