Dekking en vergoedingen

WA bromfietsverzekering

De WA verzekering is de basis van de verzekering en is een verplichte verzekeringsvorm voor, in dit geval, een bromfietsverzekering. De WA verzekering geeft dekking tegen de schade die de verzekerde toebrengt aan anderen. Ook afvallende lading die van de bromfiets valt en schade veroorzaakt wordt vergoed. De verzekerde som is in geval van zaakschade 2,5 miljoen, en in geval van letselschade 6 miljoen.

ANWB WA+ bromfietsverzekering

WA+ vergoedt niet alleen de schade die je aan anderen veroorzaakt (WA), maar ook de schade aan je eigen bromfiets door bv. brand, diefstal, ruitschade, storm en botsing met loslopende dieren. Bij diefstal en totaal verlies van de bromfiets wordt in het eerste jaar de nieuwwaarde vergoed. In het tweede en in het derde jaar wordt er 1,8% per maand van deze nieuwwaarde afgeschreven. Daarnaast is schade aan kleding (en helm) en bagage gedekt tot een bedrag van € 350.

WA Volledig casco

Dit is de meest uitgebreide verzekering. Deze vergoedt niet alleen de schade die je aan anderen toebrengt (WA), maar ook vrijwel alle schade aan de eigen bromfiets na een aanrijding door eigen schuld, inclusief diefstal. Bij diefstal en totaal verlies van de bromfiets wordt in het eerste jaar de nieuwwaarde vergoed. In het tweede en in het derde jaar wordt er 1,8% per maand van deze nieuwwaarde afgeschreven. Daarnaast is schade aan kleding (en helm) en bagage gedekt tot een bedrag van € 350.

Eigen risico

De WA verzekering geeft dekking tegen de schade die de verzekerde toebrengt aan anderen en kent geen eigen risico. Het eigen risico bij de WA+ bedraagt het eerste jaar niets, dus € 0 en daarna € 150. Voor de WA Volledig casco verzekering geldt eveneens het eerste jaar geen enkel eigen risico, en daarna bij totaal verlies € 150,- eb bij gedeeltelijke schade eveneens € 150.

De ongevallenverzekering opzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. De verzekerde bedragen zijn: Bij overlijden € 3.000. Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000.

bromfiets als versneller of als automaat

De omschrijving van een bromfiets als versneller of als automaat maakt bij sommige verzekeraars een enorm verschil in de te betalen premie. Voor een jaarpremie WA (geboortejaar 1980) scheelt dat bijvoorbeeld ruim € 25, wat de versneller 25% duurder maakt in de premie ten opzichte van de automaat: € 100,52 of € 126,18. Voor de WA+ (categorie geboortejaar 1995) geldt bijvoorbeeld ergens een prijsverschil in de te betalen premie van ruim € 100 op een bedrag van € 600.