Bromfietsverzekeringen vergelijken


De essentie van deze verzekering is allereerst dat diegenen die zich op bromfietsen verplaatsen, zich wettelijk verplichten om zich minimaal te verzekeren tegen schade die wordt toegebracht aan een tegenpartij, zodat de WA verzekering, de zogeheten wettelijk aansprakelijkheidsverzekering, de verplichte verzekeringsvorm is die deze schade dekt. Het is een verplichting voor een ieder die met een dergelijk voertuig de openbare weg op wil. Daarbovenop kan er gekozen worden uit een kleine handvol uitbreidingen op de WA, zoals de WA+ , de WA Casco en de WA Volledig Casco, waarbij deze laatste vorm ook wel de ALL Risk verzekering wordt genoemd.


Hiernaast kunnen nog aanvullende verzekeringen worden gesloten zoals een rechtsbijstandverzekering en een ongevallenopzittendenverzekering. Deze laatste is veelal gesplitst in een premiebetaling ter tegemoetkoming van de gevolgen van gehele of gedeeltelijke invaliditeit en een premie voor de opbouw van een uitkering in geval van een eventueel overlijden.

Binnen de groep verzekeraars maakt de ene verzekeraar onderscheid tussen de automatische bromfiets en de bromfiets met versnellingen, waarbij de premies voor schakelbrommers dan weer duurder uit zullen pakken voor de verzekerde, terwijl een andere verzekeraar voor deze categorie dezelfde premie hanteert als voor de automaten.


Biedt de ene verzekeraar de mogelijkheid tot een aanvullende verzekering, de ander doet dat weer niet, zodat er op deze manier een woud aan verzekeringsmogelijkheden ontstaat, waaruit dan voor de consument moeilijk een keuze valt te maken.

Om toch een goede vergelijking mogelijk te kunnen maken worden hier weliswaar een aanzienlijk aantal verzekeraars in beeld gebracht en vergeleken, maar worden de belangrijkste basisgegevens, zoals de geboortedatum van de berijder, de prijs, de postcode en zaken als het al dan niet opnemen in het premiebedrag van de assurantiebelasting zodanig gelijk gehouden dat er een heel goede vergelijking kan worden neergezet.


De leeftijd van de berijder is, en dat is wel een logische gedachtengang van de verzekeraars, een van de belangrijkere criteria voor de bepaling van de hoogte van de premie. Jeugdige verkeersdeelnemers met weinig rijervaring en verkeersinzicht maken nu eenmaal sneller brokken. De meeste verzekeraars maken van zowel de 16-jarigen, de 17-jarigen als de 18-jarigen aparte groepen met een, voor hetzelfde produkt, verschillende premie, waarbij de 16-jarigen het diepst in de buidel mogen tasten. Vervolgens worden de premies goedkoper naarmate de te verzekeren leeftijdsgroep ouder wordt. Van 19 tot 24, 24 tot 30 jaar, 30 tot 50 en 50 jaar en ouder.


In de premieweergave is gekozen voor een geboortedatum in 1980, in 1990 en in 1995, met welke laatste groep de jeugd wordt gerepresenteerd.


Meer informatie